Om Mötesplats Kåsjögården

För vem?

Mötesplats Kåsjögården är öppen för alla. Vi arbetar för att minska ofrivillig ensamhet och utanförskap och planerar att erbjuda en rad aktiviteter.

Vår främsta målgrupp är äldre över 65 år samt barn och ungdomar men även andra är välkomna. Vi vill ge möjlighet till meningsfull gemenskap över gränser. Vår inriktning är vad vi har gemensamt snarare än vad som skiljer oss åt. Vi vill stärka känslan av sammanhang, trygghet och motverka ensamhet och utanförskap genom att ge möjlighet till delaktighet både som volontär och som gäst.

Bli volontär

Kom och var med i vårt glada gäng! Tillsammans gör vi Partille till en varmare kommun. Vi arbetar för att minska ofrivillig ensamhet och utanförskap. Som volontär blir du en person som bidrar till att det sociala nätverket växer både för dig och dina medmänniskor. Du gör en social insats utan ekonomisk ersättning, som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Du får ett nytt nätverk, nya kontakter, och kanske nya vänner. Du kommer att ha regelbunden kontakt med övriga volontärer och medarbetare på Mötesplats Kåsjögården. Det är inte utbildning och bakgrund som är viktig utan du som person.

För att bli volontär anmäler du här ditt intresse och blir kontaktad. Mail och telefon under under fliken Kontakt.

Bli volontär och gör skillnad!

Kåsjögårdens historia

 

 

 

Byggnadens historia.

Vad har det blivit av de 627 missionshusen?

Ett utdrag ur rapporten Länstyrelsens inventeringen ”Missionshus och Missionskyrkor 2014”, rapport 2014:34,  och gör en sammanställning av missionshusens öde finner man följande.

Av de totalt 627 st är idag 186 st i bruk enligt hur de startade, merparten inom SMK Equmeniakyrkan (173 st) och inom annat samfund (13 st). Ombyggda till samlingslokal, bostäder, hembygdsgård och till annat ändamål totalt är 250 st och resterande 191 har antingen brunnit, rivits, flyttats eller står öde. Kåsjögården är fortfarande i bruk och ägs av Svenska kyrkan i Partille.

 

Ägare: Tidigare Redbergkyrkan Göteborg numera Svenska kyrkan Partille Pastorat.

Ungdomsföreningen i Redbergslids Missionsförsamling köpte 1949 en liten stuga vid stranden av Kåsjön för att ha som bas för barn- och ungdomsarbete under sommaren. Föreningen lade ner omfattande arbete på att få tomten och stugan i gott skick, och den fick namnet Kåsjögården. Snart visade det sig att stugan var för trång för det växande ungdomsarbetet, och 1965 invigdes en större samlingssal. Senare uppfördes tre baracker med logimöjligheter.

Äganderätten övergick från ungdomsförening till Redbergskyrkans församling, men det innebar ingen ändring av verksamheten. Under 1980-talet växte helårsbebyggelsen kring Kåsjögården och området fick stadsplan, gator och ledningsnät, vilket innebar en ny situation för gården med nya möjligheter men också nya kostnader. 1989 såldes gården till Svenska kyrkan i Partille och Partille kommun. 2002 bildades föreningen Kåsjögårdens Vänner, som värnar om gårdens fortsatta existens och verksamhet där.